Thanh toán & Hoàn tiền

Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu quý khách chuyển khoản, vui lòng liên hệ hotline 0908.688.335 để lấy thông tin thanh toán.

Chính Sách Hoàn Tiền

1. Nội dung.

8AM Việt Nam cam kết hoàn tiền 100% trong vòng 3 ngày tính từ ngày kích hoạt dịch vụ nếu khách hàng yêu cầu. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

2. Quy định hoàn tiền.

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày kích hoạt gói dịch vụ, nếu khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền, 8AM Việt Nam sẽ hoàn trả bằng tiền mặt/chuyển khoản 100% giá trị đã thanh toán của gói dịch vụ với lý do chính đáng trong việc sử dụng dịch vụ. Loại hình dịch vụ áp dụng: Lưu trữ website (hosting), Email Hosting. Lưu ý: Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí chuyển tiền và các chi phí hành chính liên quan (nếu có).

Nếu sau 3 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ (áp dụng cho các dịch vụ Lưu trữ website – hosting, Email Hosting) thì mặc định khách hàng đã đồng ý hài lòng với dịch vụ cung cấp của chúng tôi, quy định hoàn tiền sẽ không áp dụng.

Loại hình dịch vụ không được hoàn tiền dưới bất kỳ hình thức nào: Thiết kế website – Đăng ký/gia hạn/chuyển tên miền – Mua bản quyền phần mềm – Các dịch vụ nâng cấp hoặc mua thêm tính phí một lần khác.

3. Điều kiện hoàn tiền.

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất đối với mỗi loại hình dịch vụ trong diện được phép hoàn tiền.

Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

a. Cùng một người yêu cầu (cùng số CMND).
b. Cùng tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.
c. Cùng số điện thoại đăng ký.

Yêu cầu hoàn tiền bị từ chối nếu khách hàng bị ngừng cung cấp dịch vụ vì vi phạm quy định sử dụng của 8AM Việt Nam.

 
error: Content is protected !!